29 des

Når drømmer møtes

Når drømmer møtes

Det mest spennende og givende prosjektet i 2011 har utvilsomt vært etableringen av, og arbeidet med, CapaCare. CapaCare driver med kapasitetsbygging i land med dårlig utbygde helsetjenester og er for tiden engasjert i et opplæringsprogram i Sierra Leone.

Gjennom arbeidet med vår nye webside www.capacare.org, har jeg kommet mye nærmere kandidatene som nå trenes opp til å utføre enkle kirurgiske inngrep i vårt etterutdanningsprogram. Noe av årsaken til dette er at hver enkelt av dem har fått mulighet til å presentere seg med bilde og en tilhørende tekst. Felles bakteppe for alle historiene er arrene etter krigen, foreldre eller slektninger som har blitt drept, fattigdom og nød, og dystre framtidsutsikter i et land som mangler alt. Likevel har de alle en felles drøm – de ønsker å gjøre noe for landet og folket sitt.

Da vi intervjuet nye søkere til kirurgiprogrammet i høst, var dette ønsket noe som gikk igjen hos absolutt alle. Sterke historier kom tett innpå oss. Der og da opplevdes det ikke bare som sterkt, men også fascinerende på grunn av at de alle var så fast bestemt på snu elendighet til noe godt. De drømte om å redde liv! Unge gutter (vi hadde dessverre ingen kvinnelige søkere) med rake rygger, fortalte en etter en om at dette var deres drivkraft for å gi seg i kast med to års kirurgisk etterutdanning. Så heldige Sierra Leone er som har slike sønner!

Mine drømmer har utgangspunkt i motsatt hjørne og vel så det – får jeg nesten si. Født og oppvokst i selveste honningkrukka, skjønte jeg tidlig at ikke alle hadde det som oss.  TV-bildene var ikke så nærgående den gangen, likevel var det mange nok til å gjøre inntrykk i et barnesinn. Jeg tenkte mye på hvordan det ville være å hjelpe og en barndomsdrøm tok form. Noe av det jeg husker best er ønsket om å ta vekk fluene fra ansiktene deres. Fluene gjorde et uutslettelig inntrykk!

Som ved et trylleslag har våre drømmer møttes! Jeg tenker at det ligger utrolig mye ”power” i det. Bare fremtiden vil vise hvor langt det vil føre oss. Akkurat nå er det nok å vite at liv allerede er reddet på grunn av dyktige kandidater som har deltatt på kirurgitrening som vi har muliggjort. Og takket være dette har 2011 vært et spesielt godt år. Jeg gleder meg til fortsettelsen!

Tusen takk for at du bruker tid på å lese bloggen min. Jeg ønsker deg alt godt for 2012!