6 sep

Sikter du uten å ha et mål?

Mange mennesker bruker hele livet på å finne ut hva de skal bli når de blir store. Dersom retningen du skal bevege deg i er uklar, er det vanskelig å finne de rette aksjonene som leder deg framover. Da er det lett å la seg lede av hva andre sier, mener og forventer, og hva tidsklemma tillater.

Ved å lage en visjon tar du et viktig skritt framover i riktig retning. Det å forvente suksess uten å ha en klar visjon er som å sikte uten å ha et mål! Visjonen din hjelper deg med å holde retningen.

Hva er egentlig en visjon? Du kjenner kanskje igjen begrepet fra bedriften du jobber i eller skolen du går på? En visjon kan defineres på følgende måte:

“ En visjon definerer en etterlengtet eller ønsket framtidig tilstand til en organisasjon eller bedrift, med hensyn til den grunnleggende objektive og/eller strategiske retningen. Visjonen har langtids perspektiv og kan beskrive hvordan organisasjonen ønsker å oppleve den delen verden de opererer i. For eksempel kan en veldedighetsorganisasjon som jobber med fattige ha følgende visjon: ”En verden uten fattigdom!”” (Wikipedia)

Visjoner er like aktuelle for mennesker som for små og store bedrifter eller organisasjoner. Visjonen skal altså være et slags bilde av deg i framtiden, men også mye mer enn det. Visjonen skal være din inspirasjon og ditt rammeverk for de handlingene du gjør for å nå målet ditt. En visjon skal være kort, og ha en slik ordlyd at du blir varm om hjertet og tenker ja – det vil jeg! Visjonen skal besvare spørsmålet: ”Hvilken påvirkning ønsker du å ha i samfunnet?”

Den skal også besvare filosofiske spørsmål av typen ”hva er meningen med livet?” og ”hvorfor er jeg her”. Når du skal skrive din egen visjon er det spørsmålene om hva som gir livet ditt mening og glede som danner grunnlaget. Hva er din lidenskap? Hva ønsker du å være en del av? Hva vil du bruke livet ditt til å gjøre noe med?

Nå gjelder det at du tør slippe deg løs. Tenk i nye og entusiastiske baner! Hva vil du bruke dine evner til og hva vil du oppnå? Finnes det muligheter som du ikke har vurdert? Hva vil du bli husket for?