8 nov

Girlpower i Sierra Leone!

Dagen etter at denne bloggen ble opprettet, reiste jeg på min livs reise til Afrika og Sierra Leone. Jeg fikk mulighet til å bo ute i jungelen og møte mennesker med sterke historier. Reisen ga meg et tøft innblikk i hva fattigdom fører med seg. Gjennom arbeidet med CapaCare  (humanitær organisasjon med utspring fra St. Olavs Hospital), har jeg muligheten til å jobbe tett på et fantastisk folk med store ambisjoner på vegne av landet sitt. Jeg er evig takknemlig!

Opplevelsene fra dette oppholdet er skildret i rikt monn her på bloggen i tidligere innlegg. Utvilsomt har arbeidet med CapaCare beriket livet mitt. Her får jeg lov til å utfordre meg selv på et område jeg drømte om som liten. Tenk å få lov til å bidra til de som trenger det mest! Og samtidig sitte så nært prosjektet at jeg har muligheten til å se den positive utviklingen med egne øyne. For resultatene lar slett ikke vente på seg!

Vårt prosjekt i Sierra Leone dreier seg om å utdanne flere kirurgiske hender. I og med at legemangelen er så stor, gir vi tilbud til Clinical Health Officers (CHOs, tilsvarende sykepleier) en omfattende opplæring over en to års periode slik at de kan gjøre de vanligste livreddende operasjonene. I et land hvor det er stor manko på kirurger, blir vårt bidrag svært viktig. Vi vet allerede at flere liv er spart. Hva kan vel være bedre å jobbe med enn det?

Pr i dag er 11 studenter i gang med kirurgiopplæring i CapaCare sin regi. Siden starten i januar 2011 har de tilsammen deltatt på over 3500 operasjoner. De to første er snart ferdig utdannet. Emmanuel og Amarah  er begge dyktige og stolte  representanter for vårt prosjekt! Til nå har det utelukkende vært menn, men nå har jentene meldt sin interesse for utdanningen. To flotte kandidater starter fra nyåret. Det synes jeg er flott! Ekte girlpower langt ute i jungelen. Stas!
Jeg gleder meg til å møte dem og høre deres historier.