Drømmer

Ut og redde verden – bitte litt

15 sep

Glade barn ved Masanga sykehus

Da jeg var liten drømte jeg om å reise til Afrika. Jeg så for meg utsultede barn som ble reddet ved at jeg kom som en engel med mat, vann og medisiner. Drømmen har vært med meg siden, om enn i andre og mer moderate former.

Ønsket om å engasjere meg våknet på nytt for noen år siden da jeg hørte på et foredrag av Sven Mollekleiv i Røde kors. Hans budskap var: ”Det er det samme hvilken organisasjon du engasjerer deg i, bare du engasjerer deg!” Akkurat der og da valgte jeg å melde meg inn i Amnesty International. Kampen mot tortur og urettferdig behandling treffer meg midt i hjertet. For meg som ikke er utdannet innen helsefag, har bidraget så langt kommet i form av støtteaksjoner via SMS og brevskriving (Amnesty), to fadderbarn gjennom organisasjonen Plan samt medlemskap i Redd Barna. Ikke så mye i en verden som er avhengig av at flere engasjerer seg , men likefullt et viktig bidrag for de som mottar hjelp.

(mer…)