Personlig merkevarebygging

Er du en skrytepave?

28 aug

From ChristArt.com

Her er andre innlegg om kunsten å markedsføre seg selv – personlig merkevarebygging (PM).

For å bli en sterk merkevare kan det være nyttig å dvele litt ved hva det IKKE er – sånn for ordens skyld mener jeg.

Det må ikke forveksles med å bli en skrytepave! Ordet er negativt ladet og inngir ikke tillit slik en merkevare skal gjøre. En sterk personlig merkevare kan ikke skapes ved at noen sitter og snakker utelukkende positivt om seg selv. Tvert i mot er god PM bygd på ekte og virkelige verdier som du selv har definert. Det betyr ikke at din merkevare skal tydeliggjøres via massivt skryt over lunsjbordet. Det å vise hva man står for skal ikke være, eller oppfattes som, en ”show-off”, men mer som en positiv holdning som er med på å tydeliggjøre deg for andre. Dette kan du gjøre ved å tørre å gå inn å ta ledelsen og engasjere deg på områder du mener at du har noe å tilføre.

At du ønsker å øke din synlighet på arbeidsplassen din, betyr heller ikke at du gjør det på bekostning av andre kolleger. Tvert imot – vær positiv og åpen og fortell hvilke mål du har, hvilken retning du ønsker å gå. Tråkk aldri på andre for å komme deg selv videre. Tips: spør i stedet hva du kan gjøre for andre! Suksessen vil komme fordi du har tydeliggjort deg, fordi du vil gjøre deg fortjent til det, ikke fordi du har albuet deg videre.

I de amerikanske bøkene er det ofte underforstått at leseren har et ønske om å bli rik og berømt og drive store, suksessrike firma. Personlig tror jeg ikke at dette treffer majoriteten av oss. Mitt inntrykk er at folk flest er mer opptatt av å ha gode liv, ha riktige prioriteter, og ikke nødvendigvis så mye av materielle goder. Så kan det også være slik at det ene ikke utelukker det andre. Du kan bruke din merkevare til å nå dine egne mål selv om du i utgangspunktet kan oppfatte disse som små sammenlignet med uutømmelig rikdom. Å finne din merkevare dreier seg ikke nødvendigvis om å bli rik og berømt, men om å nå de målene du selv har satt deg uansett hvor store eller små de eventuelt er. Det er viktig!

Følg bloggen videre for flere tips om personlig merkevarebygging!

 

Er du en merkevare?

26 aug

Tanken på å skulle selge seg selv som en såkalt merkevare kjennes ikke bare merkelig og uvant, men kanskje til og med litt for kommersielt ubekvemt? Blir det litt for amerikansk for oss med nisseluene?

Egentlig ikke. Faktisk er det slik at du allerede har en merkelapp knyttet til deg som person enten du liker det eller ikke. Menneskene rundt deg har en oppfatning av hvem du er og hva du representerer. Med andre ord har du allerede en ”branding”. Du kan ikke komme bort fra det. Spørsmålet blir derfor om du er fornøyd med det som andre sier om deg? Har du blitt sett og oppfattet på den måten du selv ønsket? Får du vist fram de egenskapene og ferdighetene du ønsker å bygge videre på? Se det er det store spørsmålet!

I de siste årene har det vært økt fokus på personlig merkevarebygging. Økt konkurranse om jobbene gjør at alle må strekke seg lenger for å få drømmejobben! Det gjelder å skille seg ut fra mengden av gode søkere.

Det eksplosive økningen av sosiale medier gjør at det i dag er mye enklere å profilere seg på nettet. Og headhuntere er hjertelig tilstede i det sosiale rom, og kan velge og vrake i gode og aktuelle kandidater.

Hva er egentlig en personlig merkevare og hvordan skapes denne? Det finnes flere definisjoner. Peter Montoya definerer i sin bok ”The personal branding phenomenon”, en personlig merkevare slik :

”en identitet som stimulerer en meningsfull emosjonell respons hos et annet menneske eller et publikum og som handler om de kvaliteter eller verdier personen representerer”.

Selve essensen innen merkevarebygging er å gi en lovnad om hvem du er og hva du kan utrette. På hvilke måte er du unik? Gi ditt eget personlige løfte til omverdenen! Når du har bestemt deg for hva dette er, markedsfører du dette på en helhetlig måte i de fora du selv mener er de viktigste for deg. Smått om senn vil du erfare at du blir sett og lagt merke til, og at ditt publikum oppfatter deg akkurat slik du ønsker at du skal oppfattes. Du vil frambringe en følelsesmessig respons hos mottakeren – akkurat slik en sterk merkevare skal gjøre.

Det fordrer selvsagt at du vet hvem du er og hvor du skal!

 

PS. Trenger du en trinnvis guide på hvordan du skal bli en sterk merkevare? Følg med på bloggen framover!