Når det ikke går som planlagt!

13 jan

Det er bare å konstatere – noen ganger kommer livet i mellom. Med akutt sykdom i nærmeste familie, ble deler av selveste julaften og romjulen tilbragt på sykehuset. Det var ikke noe vi ønsket oss selvsagt.
På grunn av dette har jeg kjent på den ekstra sårbarheten som julen innehar. Med julegrana vel i hus blir følelsene om familie og samhold betydelig forsterket. Avvik fra viktige tradisjoner gjør ting ekstra vanskelig. Den glitrende julestjerna skinner liksom ikke så vakkert lenger.
Likefullt må livet gå videre, nå med noen nye erfaringer i bagasjen.

Det bringer meg til dagens bloggtema. Hvor god er du til å dvele ved – og ta på alvor – de erfaringene du faktisk får i løpet av ett år? Tar du deg tid til å tenke over dem og bruke dem konstruktivt? Eller er det repeterende erfaringer som ofte leder deg til samme resultat?
Nyttårsforsetter er en klassiker innen målsetninger der forrige års erfaringer ikke er lagt til grunn for ny og bedre innsats. De har en tendens til å være mer knyttet opp mot tiden de gjennomføres på, enn en godt gjennomarbeidet plan for å nå et mål.

De fleste erfaringer er ikke mye verdt dersom de ikke leder til noe. Jeg liker godt at mine erfaringer gir meg økt selvinnsikt i hva jeg trenger mer fokus på, hva som er viktig, hva jeg liker og hva jeg er god til. Det hjelper meg når jeg står i tilsvarende situasjon neste gang.
Å skaffe seg nye erfaringer gir en skikkelig «payoff» dersom du er villig til å ta læring av det!
Tre enkle spørsmål kan for eksempel være:
1. Hva lærte jeg av dette?
2. Hvordan kan jeg unngå å gjøre den samme feilen neste gang?
3. Hva ønsker jeg å vektlegge ved neste forsøk?

Sånt sett er en erfaring en viktig ingrediens for å bygge et bedre meg – og helt uunnværlig dersom jeg har lyst til å bli god til noe. Og det å nå et mål vil ikke nødvendigvis bli mye lettere neste gang du setter deg noe fore. Men om du tenker godt igjennom det du har erfart fra tidligere, vil du trolig få et hint om hva det er som fungerer bra/dårlig for deg. Dette hintet vil bringe deg nærmere det du ønsker deg. Kanskje ikke i første, andre eller tredje forsøk, men den n-te gangen du satser. Og tar du deg tid til å dvele over erfaringene fra gang til gang, vil du kunne spisse din treffsikkerhet for hver eneste gang!

Jeg ønsker meg at alle blir flinkere til å reflektere over de erfaringer vi faktisk gjør oss – både på godt og ondt. Ikke alle er like meningsfulle eller givende, men innimellom er det faktisk ganske mye informasjon du kan hente ut til senere bruk. Det fordrer selvsagt at du tar deg tid til å legge merke til dem!

Hvilken viktig erfaring fra fjoråret vil ta med deg videre inn i 2019?

Kongen befaler

3 jan

kongenJeg likte kongens nyttårstale svært godt! Spesielt på grunn av disse ordene:
” Jeg tror den viktigste livsoppgaven vi alle har fått, er å bli det beste av oss selv – uansett hvor vanskelig livet kan være. Alt annet – vårt forhold til andre mennesker og samfunnet rundt oss – springer ut ifra denne kjernen.”
Kloke ord fra en klok konge!

Så hvordan blir man den beste utgaven av seg selv? Ved å svare ja til alt og alle? Smile i hytt og pine? Eller er nøkkelen å finne kjernen til sine egne verdier og det som skaper glede hos meg? Jeg har størst tro på sistnevnte selv om jeg av og til kompenserer med de to første punktene sånn for sikkerhets skyld 🙂

Å bli den beste utgaven av seg selv krever både selvinnsikt, fokus og langsiktig jobbing. Det vil si – om du er tro mot deg selv! For det finnes mange avkjøringen på veien mot et bedre jeg. Slik som hverdagens rutiner og krav fra andre. Og som det å slippe å gå utenfor komfortsonen en gang i blant fordi det er mer behagelig sånn. En suksessfaktor blir derfor å sette av tid til seg selv. Tid nok til å lytte innover og spørre seg selv de viktige og riktige spørsmålene. Hva ønsker jeg å bruke tiden min på og hva ønsker jeg å oppnå? Hvem vil jeg være for de andre? Når er jeg på mitt beste??

Jeg tror at det å bli den beste utgaven av seg selv er en kontinuerlig prosess livet ut. Jeg tror også at den krever en innsats hver eneste dag! Som ved alle andre måloppnåelser ligger det mye arbeid bak. Verdiene våre endres over tid – og våre roller i forbindelse med omverdenen likeså. Tidvis vil det trolig være mer krevende å være en god utgave av seg selv – når barna er små og mangelen på søvn er altoppslukende, i perioder med mye jobbing eller ved sykdom og lignende.

I 2013 har jeg bestemt meg for å ha mer tid reservert til meg selv. Ved å regelrett blokkere tid hver eneste uke kan jeg få bedre tid til det som betyr mest for meg. Det er i alle fall et godt utgangspunkt.
Vi skal jo tross alt gjøre det som kongen befaler!